Putování za bratrem Hroznatou- klášter Teplá

Dne 23. 5. 2022 se žáci 2. stupně zúčastnili výukové akce Putování za bratrem Hroznatou v klášteře Teplá.

Jednalo se o zábavně poznávací únikovou hru umístěnou do prostor klášterního parku. Hra byla zaměřena na legendární životní příběh zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. Důraz byl kladen na orientaci v terénu a pochopení psaného textu. V první části si žáci prohlédli prostory kláštera, ve druhé plnili úkoly zadané v pracovním listě. Akce se povedla a všichni účastníci si ji užili.

Sdílet