KONEC soutěže mezi třídami o školní výlet

V pondělí 23. 5. bylo ukončeno celoroční sbírání bodů mezi jednotlivými třídními kolektivy. Zvlášť  mezi sebou soutěžily třídy na prvním a zvlášť na druhém stupni.

Body třídám naskakovaly nebo byly naopak odebírány za zlepšování či zhoršování školních výsledků v hlavních předmětech, za účast na soutěžích (sportovních, v soutěži ve čtení v cizím jazyce, recitační soutěži, ve vědomostních soutěžích....) za účast na akcích školy (Štěpánská koleda, Běh kolem Anny, recitace ve školce....) , za nezapomínání nebo naopak za zapomínání šatních klíčků, školních pomůcek. Velmi významné body do tabulky mohli přinést žáci, kteří aktivně pracovali v Ekotýmu či ve školním parlamentu ŽÁPANS. Nesmíme také zapomenout na bodové přispění díky rodičům, babičkám, zákonným zástupcům......, kteří pekli moučník do soutěže "O nejlepší ovocný moučník" vyhlášené na Den stromů nebo pomáhali žákům s výrobou podzimního strašáka či sbírali s dětmi podzimní plody - kaštany, žaludy. Často bylo těžké rozhodnout, za co budou body přiděleny nebo odebrány, ale týmy učitelů a všech asistentek na prvním i na druhém stupni v čele s Mgr. J. Cervanovou a Mgr. D. Fialovou k tomuto náročnému úkolu přistupovaly vždy velmi zodpovědně, za což jim patří poděkování.

Cena za výhru je velmi lákavá - jde o školní výlet, který si žáci mohli odhlasovat z nabídky mezi návštěvou Techmánie a ZOO v Plzni a výletem do Koněpruských jeskyní a na hrad Karlštejn.

Všichni žáci měli možnost hlasovat v dokumentu, který jim byl zaslán do školního mailu. Možnosti využilo 99 žáků. Jak hlasování dopadlo můžete vidět na přiloženém obrázku.

Výlet do Plzně si v převaze odhlasovali i žáci ze tříd, které vyhrály. Výlet se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. 

Na 1. stupni to byl opravdu boj lidově řečeno "o prsa" . O jeden jediný bod vyhrála výlet třída 5. A, těsně za ní se umístila třída 4. A.

Na 2. stupni byly bodové rozdíly znatelnější - výlet vyhrála třída 7. A., za ní skončila třída 9. A.

Poukazy na výlet byly třídám slavnostně předány v malé i velké tělocvičně. Radost byla opravdu veliká.

Výhercům - celkem 50 žákům - gratulujeme a přejeme si, aby se jim výlet vydařil.

 

 

Sdílet