Knížka pro prvňáčka - pasování na čtenáře

Nadšení prvňáčci ukončili knihovnický projekt „Knížka pro prvňáčka ".
Pravidelně se během dubna, května a června scházeli v knihovně i mimo ni.
Pozorně poslouchali předčítaným příběhům malého kapříka Metlíka z knihy
Jana Opatřila, pokaždé výtvarně a prakticky tvořili. Předčítání
bylo doplněno přírodovědnou vycházkou k rybářským sádkám, kde jim místní
rybář p. J. Kopčo zajímavě vyprávěl o životě ryb a přidal i ostatní  živočichy žijících v okolí sádek. V pátek 24.6. žáci složili přísahu a byli pasováni mezi čtenáře.
Knihovně děkujeme za pestrý a zajímavý projekt.
Žáci I.A

Sdílet