Vystoupení žáků na akci města "Svatováclavské posvícení"

Velká pochvala a ocenění patří všem dětem, které v sobotu vystupovaly se svým nacvičeným tanečním a pěveckým programem na Svatováclavském posvícení. Počasí nás tentokrát pěkně "vypeklo" a "pozlobilo". Jakmile zazněly první tóny písniček z pohádek, na které tancovali žáci druhé a třetí třídy, začalo drobně pršet. Intenzita deště se stále zvyšovala a vygradovala ve chvíli, kdy se svým vystoupením na známé taneční melodie vystoupili žáci 5. A. Ti však ukázali, jak dobrá parta jsou!!! Do vystoupení šli všichni s plným nasazením - proudy vody, promáčená trika, louže nebo mokrá žíněnka pro ně nebyly v daný okamžik žádnou překážkou. Poděkování patří samozřejmě i rodičům za skvělou spolupráci a podporu uměleckých talentů svých dětí. Děkujeme  městu za příležitost ukázat veřejnosti, co umíme.

Mgr. Lenka Žišková

Sdílet