Úprava školní zahrady

Základní škola podala úspěšně žádost na úpravu školní zahrady v okolí budovy druhého stupně ZŠ. Pokud bude administrativně vše v pořádku, získá škola na tuto akci pět set tisíc Kč z fondů SFŽP. Dotace je  85 % uznatelných výdajů. 

Reálně se bude jednat o tzv. klimatickou zahradu, která bude využita především pro výuku přírodovědných a environmentálně založených předmětů a umožní vzdělávání přímo v přírodě.

Využití zahrady bude i pro komunitní akce školy a doufáme, že nám při její údržbě vypomohou i rodiče a přátelé školy. Školní zahrada nebude jen místem výuky, ale stane se i estetickým prvkem našeho města. 

Děkuji Ing. Petře Rubášové za aktivní přístup při realizaci projektu a dále zřizovateli školy za souhlas s účastí ve výzvě SFŽP.

Josef Sekyra, ředitel školy

Sdílet