Poděkování

Děkujeme paní Tolarové za sponzorský dar naší škole.

Sdílet