Beseda

Ve středu k nám do školy přišli Ivana a Lukáš Vejříkovi. S žáky sedmého ročníku besedovali o rybách. Žáci byli zvídaví, takže se dozvěděli jak se ryby rozmnožují, kde jaký druh žije a hlavně jaký význam mají ryby pro lidi.

Beseda se žákům moc líbila.  Chtěli bychom manželům Vejříkovým tímto poděkovat.

Marcela Procházková

Sdílet