Projekt 2. A - státní svátek Den vzniku.......

V minulém a tomto týdnu proběhl ve druhé třídě miniprojekt "Kde se tu vzal státní svátek Den vzniku samostatného československého státu". Žáci si společně s paní asistentkou a se svými vyučujícími předmětů hudební výchova, český jazyk a člověk a jeho svět přiblížili základní poznatky z historie, objasnili si některé pojmy a upevnili si své dosavadní i nové znalosti o naší republice. Byly to hodiny poučné - státní symboly, hlavní město i umístění naší republiky na mapě Evropy si mohl ukázat a poznat každý, byly to hodiny veselé - zhlédli jsme příběh o vzniku naší hymny, kterou jsme se zároveň učili zpívat, nakreslit a zkoušeli jsme si ji také zapsat do not. Došlo i na využití krásných školních pomůcek jako je Albi tužka, puzzle a mnoho obrázkových materiálů. Velmi nás to bavilo a už teď se těšíme na další podobné akce. Již brzy nás čeká Den stromů......o těch se také momentálně učíme!

Mgr. Lenka Žišková

 

Sdílet