Den stromů

Den stromů

Dne 3. 11. 2022 proběhl na naší škole projektový den - Den stromů. Cílem tohoto projektu je přiblížit žákům svátek Dne stromů.

Žáci 1. a 2. třídy vytvořili 3 skupiny a seznamovali se se znaky jehličnatého a listnatého lesa. Ostatní se rozdělili do jednotlivých workshopů pomocí přihlašovacího systému ve školní doméně a tím se vytvořily různorodé smíšené skupiny žáků od 3. do 9. třídy. V těch pracovali na různých tématech. Ve všech dílnách se vyrábělo, kreslilo, malovalo, psalo, měřilo, lepilo, ....zkrátka vše se točilo kolem dřeva, stromů, keřů, plodů a života v lese.

Jednotlivé dílny se zaměřily na: úklid lesa, výrobu stolních her, keramiku, výrobu stromů z recyklovatelných materiálů. Někteří soutěžili v AZ kvízu tematicky zaměřeném na stromy. V dalších dílnách poznávali stromy pomocí smyslů a vyráběli dekorace z přírodnin.

Na závěr celého pracovního dopoledne se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší ovocný moučník. Do hodnocení se zapojil Žákovský parlament (ŽÁPANS). Dále probíhaly soutěže tzv. „jablkohraní“.

Věřím, že si všichni tento den užili a dozvěděli se zase něco nového.

Ing. Petra Strejcová a Bc. Dagmar Tonhauzerová

Sdílet