Dějepisná olympiáda

Dne 14. listopadu 2019 se čtyři žáci deváté třídy zúčastnili školního kola olympiády z dějepisu. Úspěšnými řešiteli se stali 2 žáci, Hana Kopčová se 41 body a Jakub Pacelt s 31. Oba postupují do okresního kola. Všem účastníkům děkujeme.

Sdílet