30 let svobody 1989 – 2019

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili projektu ” 30 let svobody 1989 – 2019″. V hodinách dějepisu byli seznámeni s událostmi 17. listopadu 1989. V rámci projektu navštívili Muzeum v Karlových Varech, kde se formou přednášky seznámili s milníky totalitní nadvlády komunistické strany, nástupem normalizace a událostmi pádu komunistického režimu a polistopadovým vývojem nejen v Československu, ale převážně v Karlových Varech, v našem regionu. Přednáška byla doplněna filmy Normalizační loutky Z deníku Ivany A. a České děti. Další součástí projektu bylo seznámení žáků s dobovými hesly a plakáty, které si v závěru projektu nakreslili a vyvěsili v prostorách školy.

Sdílet