Evropská kuchyně

Od pondělí 14. října do pátku 18. října probíhal na naší škole projekt zaměřený na “evropskou kuchyni”. Žáci 9. ročníku byli rozděleni do 5 skupin a měli za úkol představit jednu evropskou zemi i její gastronomické a kulinářské speciality. Každý den byl zaměřen právě na prezentaci jedné země s tím, že k obědu v jídelně byla zmíněná gastronomická specialita. Letos se jednalo o tyto země: Maďarsko, Španělsko, Rakousko, Itálie a Finsko. Snaha o dodržení jazykové a stylistické normy, odborné terminologie, originality, kultury projevu a chování bylo přirozenou součástí prezentace, příslušná skupina žáků 9. ročníku v daný den prezentovala v každé třídě 1. stupně své jazykové dovednosti v anglickém, německém i českém jazyce, ovšem nebylo výjimkou přednesení několika slov i v jazyce příslušné země – např. v maďarštině či v italštině. Poděkování patří nejen žákům 9. ročníku a jejich třídní učitelce, pí. uč. Marcele Procházkové, ale i celému týmu školní jídelny pod vedením Hany Šimicové. Děkujeme … a těšíme se na příští ročník …

Sdílet