Nabídka místní kavárny na výrobu svačin pro žáky.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

níže zprostředkovávám možnost, jak zajistit pro žáky základní školy svačinové balíčky. Případné info a kontakt najdete na letáčku od pana Michala Nováka.

Sdílet