Výukový program – Život pod nohama

V pondělí 16. 9. jsme navštívili Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu – školní statek – kde jsme měli možnost pomocí badatelských metod prozkoumávat půdu. Vzorky půdy jsme zkoumali pouhým okem, pod binolupou a mikroskopem.

Sdílet