Informatika ve 4.-5. třídě

Žáci 4. a 5. třídy ve svém rozvrhu mají Informatiku. Využívají novou učebnu robotiky na 1. stupni. Učí se nejen editovat text, vytvářet tabulky, přehrávat zvuk, pracovat se soubory, ale i sestavovat programy, luštit šifry…spolupracovat.

Sdílet