Vítání občánků

Ve středu 1. 3. pořádalo město v kulturním domě Meteor slavnostní akci Vítání občánků na kterou jsme byli přizváni, abychom svým kulturním vystoupením pomohli vedení města přivítat nové občánky města Nové Sedlo. Naši žáci, kteří chodí do 2. A, se na tuto chvíli velmi těšili, flétnisté sami a dobrovolně o přestávkách pilně cvičili svůj um na zobcové flétny. Na malou chvíli tak vznikl komorní soubor ve složení Adélka Zedničková, Verunka Nožková, Dominika Bošková, Nelinka Gorová, Amálka Pivničková, Lucinka Tomášková, Filip Billý, Patrik Havrda a Filip Málek. V jejich podání zazněly tři lidové písničky, za které byly od posluchačů odměněni zaslouženým potleskem. Nechyběla však ani sladká odměna. Ještě jednou všem děkujeme za kulturní zážitek!

Mgr. Lenka Žišková

Sdílet