Projektový den – dopravní výchova

Dne 24.9.2019 proběhl na naší škole projektový den věnovaný dopravní výchově. Cílem tohoto projektu bylo upevnit povědomí o nutnosti dodržování pravidel účastníků silničního provozu. Žáci vytvořili skupiny složené ze všech ročníků. Prošli si šesti stanovišti, identickými na 1. a 2. stupni, zaměřenými na: dopravní značky, řešení dopravních situací, dopravní testy, zdravovědu, jízdu zručnosti a dopravní hry, kde bylo nutné řešit různé dopravní situace. K projektovému dni se přidali i žáci ze speciálních tříd. Ti vyráběli, poznávali dopravní značky, prožívali dopravní situace, vyrobili si semafor. 

 

Sdílet