Upozorňujeme rodiče, že platby za obědy a družinu musí proběhnout do konce měsíce. V případě nezaplacení,budou žáci vyloučeni z družiny a nedostanou oběd. Pokud se stane, že je rodič nepřítomen, nebo nemocen, tak si platbu dohodne s vedoucí školní jídelny telefonicky. Na družinu čekají další…

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020  Přednost mají žáci nižších ročníků v pořadí od I. do V. třídy, výjimečně je možnost přijmout žáky druhého stupně. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím…

Školská rada bude ve školním roce 2018/2019 pracovat v tomto složení za zřizovatele: Petr Mann, Alena Nováková za zákonné zástupce: Miloslava Petříková, Ing. Arnošt Fuchs za pedagogy: Mgr. Lenka Žišková, Jiří Machulka Základní škola Nové Sedlo, tímto In memoriam děkuje Milanovi Baumanovi za obětavou a…

Ve školním roce 2018/2019 probíhají následující volnočasové kroužky. Keramika (Mgr. Cervanová) Muzikohrátky (Mgr. Smržová) Šachy (Mgr. Srba) Rybářský kroužek (pan Kopčo) Zábavní čeština (D. Tonhauzerová) Aerobic (M. Procházková) Pěvecký kroužek (Mgr. Žišková) Zdravotnický kroužek (Mgr. Möcklová) Pro případné přihlášení, či odhlášení kontaktujte vedoucího kroužku.