V pátek 28.6. 2019 proběhne od 9.00 ocenění úspěšných žáků a rozloučení s devátou třídou. Předpokládaný konec vyučování je v 10.00 hodin. Žáky kteří navštěvují družinu odvede třídní učitelka a předá vychovatelkám. Družina je otevřena do 16.00 hodin. V době letních prázdnin je školní družina…

Dne 13.6.2019 žáci 1. a 2. stupně postupně zhlédli prezentaci výcviku služebních psů a jejich psovodů z vazební věznice Horní Slavkov. Ukázka byla zaměřena na různé povely poslušnosti psů, vyhledávání drog (figuranti byli z řad žáků – dobrovolníci) a zadržení podezřelých osob. Žákům byly přiblíženy…

I v letošním roce se po účasti ve školním kole Pythagoriády probojovali dva úspěšní řešitelé do prestižního okresního kola matematické soutěže. V okresním kole Pythagoriády bývá velká konkurence, neboť se soutěže účastní i gymnázia a školy, které mají třídy s rozšířenou výukou matematiky. Přes tato úskalí se naši…

V bohatém programu Novosedelské pouti nechyběli ani žáci ze Základní školy Nové Sedlo. Pod vedením zkušených učitelek předvedli kulturní pásmo, které obsahovalo jak hudební ukázky, tak scénické a pohybové variace. Všem účinkujícím děkujeme za oživení programu a všem učitelkám a technickým pracovníkům, kteří vystoupení připravovali, skládáme…

Dnes 24.4. 2019 proběhly “Laborky” v naší nové učebně přírodních věd, aby výuka nebyla nudná připravili si učitelé z naší školy pokusy, kterých se aktivně účastnili i žáci z našich partnerských škol v Oloví a v Krajkové. Podle ohlasů se “Laborky” líbily a předpokládáme, že…

Ve středu 4. dubna 2019 proběhl v atriu MÚ v Novém Sedle čtvrtý ročník recitační soutěže. I tento rok mezi sebou umělecky soutěžili vítězové recitačních třídních kol, která proběhla ve škole. “Je vidět, že úroveň a kvalita uměleckého ztvárnění básní je každým rokem lepší”, vyjádřila se porota…

V době jarních prázdnin se ve škole aktivně pracovalo na dosud nezrekonstruovaných částech školy. Zaměřili jsme se na opravu wc a podlahy při vstupu do bývalého přírodopisu (současná keramická a výtvarná dílna), stav podlahy a wc byl v havarijním stavu. Na výsledek rekonstrukce se můžete…