V pondělí 16. 9. jsme navštívili Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu – školní statek – kde jsme měli možnost pomocí badatelských metod prozkoumávat půdu. Vzorky půdy jsme zkoumali pouhým okem, pod binolupou a mikroskopem.  

Žáci, kteří navštěvují kroužek MINIPODNIK MÝDLOMIKA se v rámci projektu Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný z ESF a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zúčastnili dvou exkurzí. Tyto exkurze byly tematicky zaměřeny k činnosti našeho kroužku. Pondělní návštěvou (8.…