Dne 22. 5. 2019 se třídy 8. A a 9. A zúčastnily v rámci projektu Tonda obal exkurze do Černošína, kde jsme se dozvěděli, jak správně třídit odpad, jaké jsou podmínky sběru tříděného odpadu a jak se recykluje. Na začátku jsme si povídali s pracovníkem…

V bohatém programu Novosedelské pouti nechyběli ani žáci ze Základní školy Nové Sedlo. Pod vedením zkušených učitelek předvedli kulturní pásmo, které obsahovalo jak hudební ukázky, tak scénické a pohybové variace. Všem účinkujícím děkujeme za oživení programu a všem učitelkám a technickým pracovníkům, kteří vystoupení připravovali, skládáme…

7. 5. 2019  se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili projektu v rámci protidrogové prevence Revolution Train – Protidrogový vlak.  Projekt je určen pro děti a mládež mezi 10 – 17 lety. Cílem je ovlivnit pohled lidí na legální a ilegální návykové látky a zvýšit jejich…

24. 4.2019 oblastní spolek Českého červeného kříže v Chebu pořádal pro žáky I. a II. stupně soutěž v poskytnutí první pomoci. Žáci museli prokázat jak vědomostní znalosti, tak i praktické ošetřování poraněného. I. stupeň reprezentovali Kryštof Koudele, Kateřina Stojanová, Viktorie Fuchsová, Filip Slavíček, Adéla Rozsypalová, Štěpánka Ořechovská.…

Dne 2. 5. 2019 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do koncentračního tábora Buchenwald u německého Výmaru. Navštívili jsme komplex staveb na kopci Ettesberg, kde se tyčí vysoká věž, k níž vedlo schodiště zakončené sousoším zbídačených mužů. Pod schody stojí několik sloupů, každý z nich…

Co je to lapbook? Jedná se o kreativní metodu výroby vlastní knížky obsahující přehled probraného učiva. Do lapbooku se vejde mnoho zajímavých informací a zápisků. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují, učí se pracovat s textem, vyhledávat a…

Naši školu navštívily děti z místní mateřské školy, aby si ve školních dílnách vyrobily malý dáreček z keramiky k blížícímu se svátku maminek. Děti k nám do školy přišly po obědě v doprovodu paní ředitelky a paní asistentky. Rozdělily se na dvě skupiny. S jednou…

Dnes 24.4. 2019 proběhly “Laborky” v naší nové učebně přírodních věd, aby výuka nebyla nudná připravili si učitelé z naší školy pokusy, kterých se aktivně účastnili i žáci z našich partnerských škol v Oloví a v Krajkové. Podle ohlasů se “Laborky” líbily a předpokládáme, že…