V úterý 17. září vyrazili žáci šestého ročníku za vzděláním na školní statek v Chebu, kde výuka probíhá v prostorách Malé farmy, včetně stájí a výběhů pro zvířata. Výukový program rozšířil žákům znalosti zejména v oblasti velkochovu divokých a domestikovaných zvířat v zemědělské krajině.

I během letošních prázdnin si žáci III. A sbírali své zážitky do prázdninových deníků. Na začátku školního roku jsme si společně vyprávěli zážitky z prázdnin, které byly doplněny o krásné fotografie, letáčky, razítka, vstupenky a mnoho dalších. Všechny deníky jsou krásné. Děkuji tímto rodičům za…

„Život není náhoda, ale volba.“ se žáci 4.-9. třídy dozvěděli ve středu 4.9. při projektovém dnu. Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování.…

Upozorňujeme rodiče, že platby za obědy a družinu musí proběhnout do konce měsíce. V případě nezaplacení,budou žáci vyloučeni z družiny a nedostanou oběd. Pokud se stane, že je rodič nepřítomen, nebo nemocen, tak si platbu dohodne s vedoucí školní jídelny telefonicky. Na družinu čekají další…

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020  Přednost mají žáci nižších ročníků v pořadí od I. do V. třídy, výjimečně je možnost přijmout žáky druhého stupně. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím…