Dne 14. listopadu 2019 se čtyři žáci deváté třídy zúčastnili školního kola olympiády z dějepisu. Úspěšnými řešiteli se stali 2 žáci, Hana Kopčová se 41 body a Jakub Pacelt s 31. Oba postupují do okresního kola. Všem účastníkům děkujeme.

Páteční den jsme vyzkoušeli naše plavecké umění na závodech. Nejúspěšnější závodnicí z 1. stupně byla A. Rozsypalová z 5.A, která vybojovala krásné 3. místo. Všichni plavali jak nejlépe mohli a celkově jsme vyplavali 8. místo. Děkujeme všem za reprezentaci školy.    

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili projektu ” 30 let svobody 1989 – 2019″. V hodinách dějepisu byli seznámeni s událostmi 17. listopadu 1989. V rámci projektu navštívili Muzeum v Karlových Varech, kde se formou přednášky seznámili…

I v letošním školním roce probíhá ve spolupráci se SPŠ Ostrov projekt Inženýr Junior, který je zaměřen na prezentaci technických oborů. V rámci projektu si žáci prakticky vyzkouší na pěti stanovištích např. práci s frézkou, 3 D tiskárnou, sestaví spalovací motor ….Pokud splní všechny podmínky…

11. listopadu 2019 se konají třídní schůzky. Schůzky prvního stupně budou probíhat od 16.00 hodin a schůzky druhého stupně budou probíhat od 16:30 hodin.

Dne 22.10. proběhl na naší škole projektový den Den stromů. Žáci měli možnost rozhodnout se podle svých zájmů, schopností a znalostí o tom, do jaké pracovní skupiny budou v tento den zařazeni. Každá věkově smíšená skupina celé dopoledne pracovala v duchu zadaného tématu. Ve všech…

Žákovský parlament (ŽÁPANS) vyhlásil soutěž ” Nejhezčí strašák” . I letos nám udělali strašáci velkou radost a vyzdobili školu. Sešlo se celkem 37 strašáků a žáci parlamentu měli velmi těžké rozhodování. Oceněni byli všichni soutěžící. Nejvíce se líbil  strašák a získal 1. místo – Jakub…

Od pondělí 14. října do pátku 18. října probíhal na naší škole projekt zaměřený na “evropskou kuchyni”. Žáci 9. ročníku byli rozděleni do 5 skupin a měli za úkol představit jednu evropskou zemi i její gastronomické a kulinářské speciality. Každý den byl zaměřen právě na…