V pátek jsme v rámci výletu navštívili Muzeum Sokolov, kde probíhala interaktivní výstava s názvem Krizové peníze. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací, jak to bylo s placením zboží a výrobou peněz v krizových situacích různých států – většinou za války. Po shlédnutí výstavy jsme…

V pátek 28.6. 2019 proběhne od 9.00 ocenění úspěšných žáků a rozloučení s devátou třídou. Předpokládaný konec vyučování je v 10.00 hodin. Žáky kteří navštěvují družinu odvede třídní učitelka a předá vychovatelkám. Družina je otevřena do 16.00 hodin. V době letních prázdnin je školní družina…

Módní přehlídka v německém a anglickém jazyce proběhla ve 4.A. Žáci společně ukončili svou jazykovou výuku. Předvedli se v modelech a ve svém jazyce popsali své oblečení. Show provázal Pavel Hnátek (NJ) a Filip Slavíček (AJ). O velké překvapení se postaraly Viky Fuchsová a Štěpa…

10 vybraných žáků z osmé třídy se v letošním školním roce zúčastnilo projektu Inženýr Junior v rámci dotačního titulu I-KAP-polytechnika na SPŠ Ostrov, který zastřešoval Karlovarský kraj. V rámci projektu byl vytvořen kurz technických lekcí, které byly zaměřeny na technické obory na témata: ICT, CNC stroje, 3D tisky, Elektrotechnika…

Dne 13.6.2019 žáci 1. a 2. stupně postupně zhlédli prezentaci výcviku služebních psů a jejich psovodů z vazební věznice Horní Slavkov. Ukázka byla zaměřena na různé povely poslušnosti psů, vyhledávání drog (figuranti byli z řad žáků – dobrovolníci) a zadržení podezřelých osob. Žákům byly přiblíženy…

ITÁLIE 2019 – podle Lucky Frišsové Je sobota ráno a my jsme konečně po dlouhé cestě dojeli do Itálie. Ubytovali jsme se a hurá na pláž. Pláž a moře super. Druhý den jsme se šli podívat do přístavu, kam dováželi ryby. V pondělí jsme se byli…

I v letošním roce se po účasti ve školním kole Pythagoriády probojovali dva úspěšní řešitelé do prestižního okresního kola matematické soutěže. V okresním kole Pythagoriády bývá velká konkurence, neboť se soutěže účastní i gymnázia a školy, které mají třídy s rozšířenou výukou matematiky. Přes tato úskalí se naši…

Dne 24.5. jsme se vydali na třídní výlet po okolí Nového Sedla – směr Královské Poříčí. Výlet byl spojen s aktivitami zaměřenými na podporu utváření vrstevnických vztahů. Tyto aktivity byly formou her a vědomostních soutěží, které se realizovaly vždy v různých skupinkách žáků. Touto cestou…