V pátek 28.6. 2019 proběhne od 9.00 ocenění úspěšných žáků a rozloučení s devátou třídou. Předpokládaný konec vyučování je v 10.00 hodin. Žáky kteří navštěvují družinu odvede třídní učitelka a předá vychovatelkám. Družina je otevřena do 16.00 hodin. V době letních prázdnin je školní družina…

Za příznivého počasí si chodíme s dětmi hrát do nedalekého lesíka. Tentokrát si v lese děti vytvořily vlastní zahrádku, kam zasázely různá semínka, nebo postavily bunkr.      

Ve čtvrtek 7.2. 2019 proběhne odstávka tepla. Žáci budou končit vyučování v 11.35 hodin. Školní jídelna bude otevřena do 13.00 hodin. Školní družina bude otevřena v běžném provozu. Prosíme rodiče, aby zajistili teplé oblečení pro děti. Nepředpokládáme pokles teplot pod hygienická minima, ale v odpoledních hodinách …