Houbařská sezóna je ve školní družině v plném proudu. Není den, abychom nehledali dary lesa. Učíme se poznávat druhy hub, slouží nám jako předloha k výtvarné práci a ještě potěší maminku v kuchyni.

Upozorňujeme rodiče, že platby za obědy a družinu musí proběhnout do konce měsíce. V případě nezaplacení,budou žáci vyloučeni z družiny a nedostanou oběd. Pokud se stane, že je rodič nepřítomen, nebo nemocen, tak si platbu dohodne s vedoucí školní jídelny telefonicky. Na družinu čekají další…

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2019/2020  Přednost mají žáci nižších ročníků v pořadí od I. do V. třídy, výjimečně je možnost přijmout žáky druhého stupně. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím…