I v tomto školním roce jsme se zapojili do mezinárodní spolupráce prostřednictvím protálu eTwinnig Live. Začínáme akcí s názvem “Barvy podzimu” spojuje 108 škol nejen z Evropy, ale i z Blízkého Východu a Zakavkazska, jmenovitě Itálie, Polsko, Turecko, Gruzie, Španělsko, Albánie, Arménie, Ukrajina, Řecko, Rumunsko,…

Naším prvním společným úkolem bylo vytvořit prezentaci na uvítanou, měli jsme představit naši zemi, naše město i naši školu. Tohoto úkolu se skvěle zhostili žáci 9. ročníku. Ve společném prostředí na Twinspace jsou umístěny prezentace všech zapojených základních škol. Malá ochutnávka – ukázka tvorby našich…