V prvním pololetí se každá třída zúčastnila netradiční hodiny, během které si žáci pod vedením Mgr. Smržové vyzkoušeli společné hraní na bubny a různé perkusní nástroje. Tyto aktivity učí děti spolupracovat, vzájemně komunikovat, respektovat pravidla a hranice, vyjadřovat pocity a emoce, přizpůsobovat se potřebám skupiny.…

Letošní rok se nese ve znamení 700. výročí narození Karla IV., a tak se na naší škole uskutečnil pro žáky 5.-9. třídy dlouhodobý projekt. Zahájen byl výletem do Prahy. Žáci se vydali za kulturními památkami spojenými s Karlem IV. Každý žák si připravil pro ostatní krátký referát…