Projekt Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života, který realizovalo město Nové Sedlo, přinesl škole potřebné vybavení a chybějící prostory pro výuku přírodovědných předmětů a pro výuku polytechniky a dílen. Více na odkazu www stránek města Nové Sedlo http://www.mestonovesedlo.cz/mesto/investicni-akce/dokoncene/rok-2018-2/kvalitnejsi-vzdelavani-v-klicovych-kompetencich-jako-brana-do-soucasneho-zivota/  

Školní rok 2017/2018 bude ve znamení “Kvalitnějšího vzdělávání žáků” v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jedná se o podporu škol formou “šablon – zjednodušeného vykazování”. Během celého školního roku mohou žáci navštěvovat Čtenářský klub a klub deskových her a logiky, vybavený nově…

Středeční den 3. června 2015 byl vyvrcholením roční práce škol, které byly zapojeny do projektu OPVK s názvem „Rozvoj podnikání na ZŠ – dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. V prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech proběhl veletrh minipodniků, které vznikly v rámci…

Minipodnik, který vznikl na Základní škole v Novém Sedle v rámci projektu Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný Evropskou unií a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se posunul do výrobní fáze. Žáci pro svůj výrobní program obdrželi v…

Minipodnik Mýdlomika pracuje z ekologického materiálu. Žáci se společně s vedením Mýdlomiky rozhodli, že uvedou na trh keramické cedulky, které označují třídy a místnosti ve školách, případně jiných zařízeních. S výše zmíněným sortimentem se podnik pokusí úspěšně prorazit na trh. Výrobky budou nafoceny do katalogu a umístěny na…

Jak je z názvu minipodniku patrné, tak náš minipodnik nepracuje jen s keramikou, ale vytváří i mýdla. První pokusy s výrobou mýdla byly úspěšné a vytvořili jsme mýdla, za která by se nestyděli ani profesionální mýdlaři. Pro práci máme veškeré ingredience, které jsou k výrobě mýdla potřebné. Jedná se…

Minipodnik pracuje na plné obrátky, keramika se již žákům velmi daří a pod vedením Mgr. Žiškové a Mgr. Machulkové se rýsuje velice zajímavý prodejní artikl. Výrobky z minipodniku budou obchodovány na virtuálním e -shopu, který se momentálně dokončuje.

V průběhu měsíce ledna pracovali žáci v minipodniku na technologiích výroby z keramiky. Jednotlivé organizační týmy se podílely na pracovních úkolech, aby v průběhu měsíce března mohli dokončit výrobní program. Dalším úkolem pro minipodnik bude propagační část práce, tvorba prezentace minipodniku a reklamního spotu.

Žáci, kteří navštěvují kroužek MINIPODNIK MÝDLOMIKA se v rámci projektu Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný z ESF a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zúčastnili dvou exkurzí. Tyto exkurze byly tematicky zaměřeny k činnosti našeho kroužku. Pondělní návštěvou (8.…