Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z 6. Výzvy MAS Sokolovsko z Integrovaného operačního programu na projekt: Kvalitnější vzdělávání v klíčových kompetencích jako brána do současného života registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005355. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Hlavním cílem projektu je: prostřednictvím kvalitní infrastruktury a moderního vybavení zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání…

Školní rok 2017/2018 bude ve znamení “Kvalitnějšího vzdělávání žáků” v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jedná se o podporu škol formou “šablon – zjednodušeného vykazování”. Během celého školního roku mohou žáci navštěvovat Čtenářský klub a klub deskových her a logiky, vybavený nově…

Středeční den 3. června 2015 byl vyvrcholením roční práce škol, které byly zapojeny do projektu OPVK s názvem „Rozvoj podnikání na ZŠ – dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. V prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech proběhl veletrh minipodniků, které vznikly v rámci…

Minipodnik, který vznikl na Základní škole v Novém Sedle v rámci projektu Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný Evropskou unií a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se posunul do výrobní fáze. Žáci pro svůj výrobní program obdrželi v…

Minipodnik Mýdlomika pracuje z ekologického materiálu. Žáci se společně s vedením Mýdlomiky rozhodli, že uvedou na trh keramické cedulky, které označují třídy a místnosti ve školách, případně jiných zařízeních. S výše zmíněným sortimentem se podnik pokusí úspěšně prorazit na trh. Výrobky budou nafoceny do katalogu a umístěny na…

Jak je z názvu minipodniku patrné, tak náš minipodnik nepracuje jen s keramikou, ale vytváří i mýdla. První pokusy s výrobou mýdla byly úspěšné a vytvořili jsme mýdla, za která by se nestyděli ani profesionální mýdlaři. Pro práci máme veškeré ingredience, které jsou k výrobě mýdla potřebné. Jedná se…

Minipodnik pracuje na plné obrátky, keramika se již žákům velmi daří a pod vedením Mgr. Žiškové a Mgr. Machulkové se rýsuje velice zajímavý prodejní artikl. Výrobky z minipodniku budou obchodovány na virtuálním e -shopu, který se momentálně dokončuje.

V průběhu měsíce ledna pracovali žáci v minipodniku na technologiích výroby z keramiky. Jednotlivé organizační týmy se podílely na pracovních úkolech, aby v průběhu měsíce března mohli dokončit výrobní program. Dalším úkolem pro minipodnik bude propagační část práce, tvorba prezentace minipodniku a reklamního spotu.