V naší fiktivní firmě nemáme žádnou dovolenou. Tak jako někteří dospělí musí mezi vánočními svátky do práce, tak jsme se sešli v naší firemní dílně i my – žáci. Vyráběli jsme ozdobné štítky na dveře našich tříd. Pokud se nám dílo zdaří, budeme tyto produkty fiktivně nabízet…

Žáci, kteří navštěvují kroužek MINIPODNIK MÝDLOMIKA se v rámci projektu Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný z ESF a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zúčastnili dvou exkurzí. Tyto exkurze byly tematicky zaměřeny k činnosti našeho kroužku. Pondělní návštěvou (8.…

Základní škola Nové Sedlo se účastní projektu OPVK „ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH“, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Projekt je realizován v rámci výzvy 51 Operačníh programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Program škole přinese nové ICT vybavení…

Během měsíce října žáci, kteří se zapojili do projektu „Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století“, který je spolufinancovaný Evropskou unií a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pracovali na tvorbě názvu svého minipodniku a tvořili návrhy loga nově vznikající fiktivní…

Základní škola v Novém Sedle se zapojila do projektu “Rozvoj podnikání na ZŠ – Dovednosti 21. století, který je spolufinancovaný Evropskou unií a SR ČR, a podporovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt má za cíl seznámit praktickou a zábavnou formou žáky základní školy se…