Školská rada bude ve školním roce 2018/2019 pracovat v tomto složení za zřizovatele: Petr Mann, Alena Nováková za zákonné zástupce: Miloslava Petříková, Ing. Arnošt Fuchs za pedagogy: Mgr. Lenka Žišková, Jiří Machulka Základní škola Nové Sedlo, tímto In memoriam děkuje Milanovi Baumanovi za obětavou a…

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 došlo k volbě nové školské rady. Školská rada bude po jednotlivých volbách a zvolení členů zřizovatelem pracovat v následujícím složení. za zřizovatele: Petr Mann, Milan Bauman za zákonné zástupce: Miloslava Petříková, Ing. Arnošt Fuchs za pedagogy: Mgr. Lenka Žišková,…

18.11. 2014 proběhly doplňkové volby do školské rady. Volil se nový zástupce pedagogů a nový zástupce rodičů. Nově byli zvoleni za pedagogy Jiří Machulka, který nahradil Mgr. Veroniku Honsovou a za rodiče paní Ilona Čabalová, která nahradila Mgr. Stanislava Srbu. Školská rada nyní pracuje ve…