Spolek přátel školy Nové Sedlo ve spolupráci s MěÚ Nové Sedlo a za finanční podpory Agentury pro sociální začleňování uskutečnil  první adventní neděli komunitní akci Adventní vyrábění. Akce proběhla v příjemné atmosféře provoněné vůní jehličí, sušeného ovoce a svíček. Sešli se dívky ze základní školy, maminky a babičky…

10. října 2013 bylo zaregistrováno občanské sdružení, které bude plnit funkci tzv. SRPŠ.  Občanské sdružení bude využito jako zprostředkovatel některých činností základní školy, které škola nemůže oficiálně realizovat. V průběhu měsíce listopadu proběhne volba členů valné hromady o.s. a následně proběhne zasedání valné hromady s volbou výkonného…