Dne 22.10. proběhl na naší škole projektový den Den stromů. Žáci měli možnost rozhodnout se podle svých zájmů, schopností a znalostí o tom, do jaké pracovní skupiny budou v tento den zařazeni. Každá věkově smíšená skupina celé dopoledne pracovala v duchu zadaného tématu. Ve všech…

Dne 24.9.2019 proběhl na naší škole projektový den věnovaný dopravní výchově. Cílem tohoto projektu bylo upevnit povědomí o nutnosti dodržování pravidel účastníků silničního provozu. Žáci vytvořili skupiny složené ze všech ročníků. Prošli si šesti stanovišti, identickými na 1. a 2. stupni, zaměřenými na: dopravní značky,…