V úterý 17. září vyrazili žáci šestého ročníku za vzděláním na školní statek v Chebu, kde výuka probíhá v prostorách Malé farmy, včetně stájí a výběhů pro zvířata. Výukový program rozšířil žákům znalosti zejména v oblasti velkochovu divokých a domestikovaných zvířat v zemědělské krajině.

„Život není náhoda, ale volba.“ se žáci 4.-9. třídy dozvěděli ve středu 4.9. při projektovém dnu. Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování.…