Ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili projektu ” 30 let svobody 1989 – 2019″. V hodinách dějepisu byli seznámeni s událostmi 17. listopadu 1989. V rámci projektu navštívili Muzeum v Karlových Varech, kde se formou přednášky seznámili…

Dne 22.10. proběhl na naší škole projektový den Den stromů. Žáci měli možnost rozhodnout se podle svých zájmů, schopností a znalostí o tom, do jaké pracovní skupiny budou v tento den zařazeni. Každá věkově smíšená skupina celé dopoledne pracovala v duchu zadaného tématu. Ve všech…

Staré pověsti české od A. Jiráska nám zábavnou formou přiblížila divadelní skupina Pernštejni. Putovali jsme s praotcem Čechem, věštili s kněžnou Libuší, lovili kance s Bivojem……… Představení proběhlo v úterý 1.10.

Ve středu 25.9. v naší škole proběhly volby do Žákovského parlamentu. Vítězům blahopřejeme. VOLBY 2019/2020 Výsledky třída  – Natálie Machulková                  Denis Rubáš třída  – Bára Vágnerová                  Pavel Hnátek třída  – Adam Mňatinoha                  František Horvath třída  – Michaela Höflerová                  Andrea Frolíková třída  – Josef Machulka                  Teraza…

Dne 23.9.2019 žáci 7.A navštívili Školní statek Cheb v rámci výukového programu environmentální výchovy. Žáci se zúčastnili výukového programu “Mléko není jenom mléko” tematicky související se zemědělstvím a chovy hospodářských zvířat. Zde se seznámili se základními druhy zvířat, které se chovají na mléko, s jejich…

„Život není náhoda, ale volba.“ se žáci 4.-9. třídy dozvěděli ve středu 4.9. při projektovém dnu. Cílem tohoto celoškolního projektu je pozitivně ovlivnit vztah žáků k volbám jako hlavnímu mechanismu demokracie, kdy občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají jej při hlasování.…