Družina

Aktuálně z družiny

Uzavření družiny
24. 2. 2021
Uzavření družiny
Matematické hry na tabletech
3. 2. 2021
Matematické hry na tabletech
Pokus s vejcem
13. 1. 2021
Pokus s vejcem
Družina na sněhu
13. 1. 2021
Družina na sněhu
Září v oddělení starších dětí
4. 10. 2020
Září v oddělení starších dětí
Vycházky do přírody
1. 10. 2020
Vycházky do přírody

Zahájení družiny ve školním roce 2020/2021

Školní družina bude otevřena od 1. září 2020 od 6.00 – 16.00 hodin. 

Provozní doba ŠD je od 6.00 – 7:45 a od 11:30 do 16:00 hodin. Nejpozdější příchod do ranní družiny je v 7.20, po té je škola až do 7.40 uzavřena.

Kritéria přijímání žáků do družiny 2020/2021

  • Přednost mají žáci nižších ročníků v pořadí od I. do V. třídy, výjimečně je možnost přijmout žáky druhého stupně.
  1. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ a je dojíždějícím žákem.
  2. V případě rovnosti v nižších ročnících má přednost žák, který bude družinu navštěvovat ráno i odpoledne od PO- PÁ.
  3. V případě naplnění kapacity i po splnění předešlých bodů rozhoduje čas přihlášky.
  4. V případě naplnění kapacity i po splnění předešlých bodů rozhoduje los.

Platba za obědy a družinu

Upozorňujeme rodiče, že platby za obědy a družinu musí proběhnout do konce měsíce. V případě nezaplacení,budou žáci vyloučeni z družiny a nedostanou oběd. Pokud se stane, že je rodič nepřítomen, nebo nemocen, tak si platbu dohodne s vedoucí školní jídelny telefonicky.

Na družinu čekají další zájemci, takže při vyloučení žáka pro nezaplacení poplatku za družinu a za obědy, bude okamžitě přijat jiný žák, opětovná přihláška do družiny bude tím pádem možná až při uvolnění kapacity.