Informace k přihlášení a odhlášení žáků do školní družiny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zde naleznete výňatek z vnitřního řádu školní družiny (celý vnitřní řád je k nahlédnutí na stránkách školy v dokumentech). Výňatek se týká přihlašování žáků do ŠD, úplaty za ŠD a odhlašování žáků ze ŠD. Žádosti k přihlášení a odhlášení do školní družiny si můžete vyzvednout v kanceláři školy, přímo ve školní družině nebo si je stáhnout z našich stránek v sekci DOKUMENTY.

Mgr. Lenka Žišková

Sdílet