Návštěva odchovny perlorodek

Dne 25. 5. odpoledne se 13 žáků šestého ročníku a 2 žáci osmého ročníku vydali za hranice do Odchovny perlorodek říčních v Huschermühle, která se nachází v těsné blízkosti hranic s Bavorskem, v oblasti Ašského výběžku.

Exkurzí nás provedl pan Michal Bláha, který je odborným zaměstnancem odchovny a současně i hospodářem v místní organizaci ČRS Aš, se kterou odchovna úzce spolupracuje.

Výhodou bylo, že pan Bláha mluvil česky, takže všichni dobře rozuměli.

Unaveni, ale obohaceni novými poznatky a zážitky, jsme se vrátili před 18 hodinou .

Velké díky patří p. Mňatinohové, p. Stokláskové, p. Maternovi a p. Trnkovi, kteří nás na místo i zpět bezpečně přivezli svými auty.

Sdílet