Den Země

Dne 20.4.2023 proběhl na naší škole projektový den – Den Země. Letos bylo cílem prohloubit znalosti o odpadech a jejich třídění či možné recyklaci, neboť správný odpad je jen ten, který nevzniká.

Jako Ekotýmáci jsme se tentokrát plně zapojili do různých aktivit pro žáky 1. stupně – např. jsme vymysleli štafetový třídící běh, skládání puzzle, pracovní list na téma třídění odpadů ve sběrném dvoře, zhlédnutí videí o třídění odpadu či soutěž ve formě kvízu, tedy otázek a odpovědí na odpady.

Žáci 2. stupně byli rozděleni do pracovních dílen, kde různými postupy recyklovali odpady a vyráběli např. záhony ve formě žáby, čapí hnízdo, 3D květiny aj.

V rámci tohoto dne proběhl i projekt na téma: Klimatická změna rostlin a živočichů – přednášejícími byli skuteční odborníci z dané oblasti.

Jak jsme si tento den užili se můžete podívat – viz. foto.

Zapsali: Ekotýmáci

P.Strejcová

Sdílet