Exkurze za užovkou stromovou

V úterý 9. 5. se 15 žáků naší školy vypravilo do Osvinova. Pročpak? Kde to je? Co tam je?

Osvinov je malá vesnice, část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Stráže nad Ohří.

Ve vesnici působí od roku 2006 občanské sdružení Zamenis, jehož náplní je záchrana izolované populace užovky stromové v údolí Ohře, odhadované na 400–600 jedinců. V rámci záchranného programu jsou budována umělá líhniště. Jako první jsme viděli a pohladili si krásně zbarveného slepýše křehkého. Že to není had, to my už víme. Po ukázce hadích vajíček a povídání o hadech jsme je konečně viděli…….užovku obojkovou, užovku hladkou, užovku podplamatou, zmiji obecnou – ta byla pouze v terárku a konečně tu, za kterou jsme tam přijeli – užovku stromovou. Byla krásná dlouhá zelená a mohli jsme si ji pohladit.

Velké poděkování patří paní Mňatinohové, panu Trnkovi a panu Maternovi, kteří nás za tou krásou zavezli.

Skvělé odpoledne.

Marcela Procházková

Sdílet