Propagace akce "Otoč knihu"

Akce "Otoč knihu" se blíží ke konci a moc knih se zatím nevybralo. 

Proto Ekotýmáci vymysleli další propagaci této akce. Pomocí malých letáčků vhozených do schránek, se o této akce dozvědí i ostatní obyvatelé našeho města.

Letáčky se vyráběly při hodinách výtvarné výchovy či výchovy k občanství a zdraví.

O roznesení letáčků se postarali dobrovolníci z jednotlivých tříd.

Ing. Petra Strejcová

Sdílet