Den stromů

Dne 9. listopadu proběhl na naší škole projektový den - Den stromů. Cílem projektu bylo připomenutí měsíce října jako měsíce stromů. Letošní ročník se nesl v badatelském duchu. Žáci byli promícháni do různorodých skupin. Poté se vydali bádat do okolí školy, aby hledali odpovědi na otázky a získali vědomosti a poznatky o životě živočichů ve stromech a jejich korunách, o tom jak se ke stromům a přírodě chovat, a jak velký je význam stromů pro lidský život.

V rámci tohoto dne měli žáci také za úkol vymyslet říkanku, která se vztahuje ke stromům a lesu. Součástí dopoledne byla soutěž o nejlepší moučník.

Při závěrečném vyhodnocení všechny skupiny své rýmovačky přednesly.

Nejen počasí se vyvedlo, ale i moučníky byly skvělé a říkanky se také všem líbily.

Ing. Petra Strejcová

Sdílet