Zapojení do mezinárodního programu EKOŠKOLA

V letošním školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Je to největší vzdělávací program pro školy na světě. Pomocí jednoduché metodiky 7 kroků pomáhá žákům, učitelům i rodičům, aby dosáhli pozitivních změn ve své škole i obci.

Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí žáků, zájem o své okolí, učit se jednat a obhajovat své názory, vzbuzovat u žáků pocit vlastní důležitosti a vést k zodpovědnosti, rozvíjet praktické i manuální dovednosti, zvýšit zájem o dění ve škole.

Ekoškola zlepšuje životní prostředí, školám přináší mezinárodní ocenění, finanční úspory a další výhody.

O titul EKOŠKOLA budeme usilovat 2 roky, po kterých obhajujeme dosažené změny na škole. Hlavní úlohu v plnění úkolů hraje tzv. EKOTÝM složený z žáků, kteří se dobrovolně přihlásili, zástupců učitelů, provozních zaměstnanců a vedení školy.

Sdílet