První schůzka EKOTÝMU

Dne 9.1.2020 proběhla v prostorách tělocvičny 2. stupně úvodní schůzka EKOTÝMU. Této schůzky se zúčastnilo 28 žáků, kteří byli seznámeni s programem celého projektu. Pomocí různých her vyvodili témata, kterými je možno se zabývat, jako je: energie, doprava, voda, odpady, prostředí školy a jídlo.

Na konci této schůzky již dostali první úkol, vytvořit myšlenkovou mapu na vybrané téma:

4.A - Jídlo, př. pro naši školu: neplýtváme, nosíme svačinu v boxu........

5.A - Prostředí školy

6.A - Odpady - třídíme....

7.A - Voda - hlásíme závady, šetříme

8.A - Doprava - chodíme pěšky...

9.A - Energie - zhasínáme...

 

Z těchto témat se demokraticky vyberou 2, kterým se budeme věnovat 2 roky do auditu.

Žáci mají za úkol oslovit kohokoliv z vyučujících, doporučeny byly hodiny VV, Pč, VOZ, Př..........,v kterých zadané téma vypracují. Na zpracování je měsíc - do 6.2., na formát A2.

Sdílet