Druhá schůzka Ekotýmu 6.2.2020

Dne 6.2.2020 proběhla na 2. stupni již 2. schůzka EKOTÝMU. Této schůzky se zúčastnilo 26 žáků, kteří byli seznámeni s programem. Na začátku proběhlo vyhodnocení zpracovaného úkolu z minulé schůzky. Každá třída prezentovala své dané téma a hromadně žáci o daných tématech diskutovali. Navazovala volba dvou témat, kterými se budeme po dobu 2 let zabývat. Volby probíhaly tajně. Z výsledků voleb vzešla témata: Prostředí školy, Energie a Odpady. Tato témata měla vyrovnaný počet hlasů, a proto se k nim ještě vrátíme na příští schůzce.

Úkolem pro žáky Ekotýmu na další schůzku zní: „Promyslet téma a aktivity na projektový den - Den Země, který proběhne v dubnu.“

 

Sdílet