Třetí schůzka - 5.3.2020

Již po třetí se sešel Ekotým naší školy na 2. stupni. Bohužel nebyl kompletní, někteří ekotýmáci byli na lyžařském výcviku. Starší žáci se věnovali přípravě Dne Země, prezentovali své nápady z minulého úkolu a  vyhledávali další nápady na internetu, vytvářeli zajímavé činnosti pro nejmenší prvňáky. Mladší procházeli budovou 2. stupně a seznamovali se s prostředím.

Náš školní Ekotým se bude věnovat - třídění odpadu a prostředí školy. Další schůzka je naplánována na 9.4.

Úkol na příští schůzku:

Promyslet, kdo bude lídr, zástupce, zapisovatel, fotograf, spojka...... a domyslet Den Země.

Sdílet