Schůzka Ekotýmu

Po distanční výuce jsme se konečně setkali ve škole. Kdo? Ekotým.

Cílem naší schůzky bylo hlavně se znovu po tak dlouhé době setkat a říci si, že chceme zvelebit naši školní zahradu, která je součástí plánu na vylepšení prostředí školy. Shodli jsme se, že školní zahrada si zaslouží naši pozornost. Nápadů bylo hodně, ale ujednotili jsme se, že zahrada by mohla být nejen užitková, ale i odpočinková. Během schůzky jsme provedli analýzu stávajícího stavu zahrady, zkoumali jsme její klady a zápory. Vymýšleli jsme nová řešení. Rozešli jsme se v dobrém rozmaru z dobře vykonané práce.

Současně Ekotýmáci předali nápady dalším spolužákům a ti začali výtvarně zpracovávat plány zahrady. Současně již žáci 9. ročníku s panem školníkem začali promýšlet vyvýšené záhony z palet.

Další schůzka bude plánovací, budeme zjišťovat rozpočet realizace

Sdílet