Druhá schůzka Ekotýmu

Je tu čtvrtek, 4.11. - a my jsme se setkali v Ekotýmu.

Zhodnotili jsme si minulé úkoly - vymyslet návrhy na vyvýšené záhony. Nejvíc nápadů se sešlo z 5.A.

Řešili jsme problematiku odpadů:

a) řešení výroby popelnice na nápojové obaly

b) popelnice na tříděný odpad jen pro školu - oslovit úředníky města - umístění na dvoře školy

c) zkusit oslovit zaměstnance sběrného dvora na možnou spolupráci

Sdílet