Návštěva sběrného dvora v Novém Sedle

Dne 25.11.2021 proběhla již třetí schůzka Ekotýmu v tomto školním roce.

Tentokrát jsme se byli podívat ve sběrném dvoře v našem městě. Měli jsme možnost zhlédnout průběh třídění odpadů, které obyvatelé města vozí do sběrného dvora.

Byli jsme velmi překvapeni, kolik odpadů se dá třídit – samozřejmě se třídí plasty (malé a velké), papír (za ten sběrný dvůr při odevzdání inkasuje peníze), sklo (se odváží do zdejší sklárny), ale také dřevo, bioodpad, kovy, elektrospotřebiče. Asi největším překvapením bylo to, že lidé vozí do sběrného dvora i smíšený odpad, protože tam, kde bydlí, nemají popelnici. Výhodou odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je to, že se za odpad nemusí nic platit.

Chtěli bychom poděkovat paní Kiprové za to, že nás celým sběrným dvorem provedla a odpověděla nám na naše všetečné otázky.

Sdílet