Ekotým u starostky města

V rámci schůzek Ekotýmu jsme tentokrát navštívili starostku Nového Sedla paní Ing. Baumanovou.

Schůzka byla zaměřena na problematiku životního prostředí v našem městě. Žáci měli předem připravené otázky k dané tématice.

Žáci Ekotýmu velice živě o všech tématech diskutovali, a proto nám vymezená hodina utekla jako voda.

Paní starostka přislíbila, že toto nebyla poslední schůzka a nabídla nám zakoupení stromů na naši školní zahradu, čímž bychom vylepšili prostředí školy v rámci ekologického tématu.

Sdílet