Rostliny na zahradě - poděkování

Naše zahrada se proměnila. Díky chlapcům z vyšších ročníků, p. uč. Procházkové a panu školníkovi už můžeme na naší zahradě pěstovat zeleninu a ovoce, bylinky do školní kuchyně. Můžeme sledovat, jak rostlinky sílí a mění se před očima. Pravidelné služby chodí zalévat s učiteli.

Velké poděkování také patří naší spřízněné duši p. Petříkové z Květinky, která nám darovala spoustu rostlin a fandí našemu pěstování.

Sdílet