3.schůzka Ekotýmu - setkání se zahradní inženýrkou

Vize školní zahrady

Dnes tj.  21.11.2022 jsme v Ekotýmu na 3 schůzce probírali plány do budoucna. Chtěli bychom zřídit novou zahradu. Zahrada by měla obsahovat venkovní pravěkou učebnu, hmyzí hotel, zázemí pro ještěrky, ovocné keře a odpočinková místa s lavičkami. Pro paní kuchařky bychom zde měli mít bylinkovou zahrádku.

S našimi návrhy nám ochotně pomáhala dcera paní učitelky Möcklové, paní Rubášová, která je zahradní inženýrka.

Za tuto obětavou pomoc jí patří velké díky.

Ing. Petra Strejcová, Viktorie Fuchsová žákyně 8.A, foto A. Stokláska 7.A

Sdílet