Sběr baterií

Ekotým uspořádal soutěž ve sběru baterií. Cílem bylo vyčistit naše nejbližší okolí, protože po čase se z baterií uvolňují škodlivé látky – zejména tzv. těžké kovy. Soutěž probíhala na obou stupních školy. Vysbíralo se celkem 22 745ks baterií.

Velké poděkování patří zaměstnancům technických služeb v Novém Sedle, kteří převezli velké množství baterií na sběrný dvůr.

Vyhodnocení soutěže ve sběru baterií:

1. stupeň

1. místo – 5.A (5353 ks)

2. místo – 1.A (3742 ks)

3. místo – 2.A  (923 ks)

4. místo – 3.A (471 ks)

5. místo – 4.A (94 ks)

2. stupeň

1.  místo – 6.A (11345 ks)

2. místo – 8.A (596 ks)

3. místo – 7.A (178 ks)

4. místo – 9.A (43 ks)

Děkuje všem, kteří se do soutěže zapojili. Vítězným třídám přibydou vítězní

smajlíci do soutěže.

Ekotým

Sdílet