Online Burza škol

Žáci 9. ročníků mají možnost se přímo propojit se středními školami a učilišti pomocí on-line schůzek (Teams/Meets…). Portál Burza škol,  nyní zobrazuje i poměrně zásadní informace jako inspekční zprávy škol, výsledky u státních maturit apod. Pro letošní deváťáky je to poslední šance, kdy se mohou alespoň virtuálně potkat s více školami v jeden čas na jednom místě a mezi nimi si vybrat. Termíny jsou uvedeny v mapce po jednotlivých okresech (viz. příloha). Všechny burzy se odehrají v rozmezí 13.-20. ledna 2021.

https://burzaskol.online/

příloha mapa 

Sdílet