Informace k posunutým termínům přijímacích zkoušek

Informace k posunutým termínům přijímacích zkoušek naleznete v příloze.

PŘÍLOHA

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Sdílet